การสรรหา/คัดเลือกบุคลากร


ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยนเรศวร

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร (ก.บ.ม.)


ปี 2566


มกราคม

ครั้งที่ 1

(17 มกราคม 2566)

กุมภาพันธ์

ครั้งที่ 2

(21 กุมภาพันธ์ 2566)

มีนาคม

งดการประชุม


เมษายน

ครั้งที่ 3

(18 เมษายน 2566)

พฤษภาคม

ครั้งที่ 4

(16 พฤษภาคม 2566)

มิถุนายน

ครั้งที่ 5

(20 มิถุนายน 2566)


ปี 2565


ตุลาคม

ครั้งที่ 10

(18 ตุลาคม 2565)

พฤศจิกายน

ครั้งที่ 11

(15 พฤศจิกายน 2565)

ธันวาคม

ครั้งที่ 12

(20 ธันวาคม 2565)

ติดต่อเรา

อาคารมิ่งขวัญ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 1 และชั้น 2

เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก – นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

หมายเลขโทรศัพท์ 0 5596 1112 – 3 , 1172 – 5 และ 1178

งานบริหารงานบุคคล 1173

หน่วยบริหารอัตรากำลัง 1173 หน่วยเงินเดือนและค่าตอบแทน 1175

งานพัฒนาสมรรนะบุคลากร 1172 งานส่งเสริมบุคลากร 1112 - 3

งานทุนและการศึกษา 1174 งานอำนวยการ 1178

หมายเลขโทรสาร 0 5596 1179

ค้นหาเส้นทางด้วย NU Map