การดูแลรักษา สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์เกื้อกูล

การเลื่อนเงินเดือน

การเลื่อนเงินเดือน

เมษายน 2567
  • ข้าราชการ
  • ลูกจ้างประจำ
ตุลาคม 2566
  • พนักงานราชการ(เงินรายได้)
  • พนักงานราชการ(เงินแผ่นดิน)
  • พนักงานมหาวิทยาลัย

ติดต่อเรา

อาคารมิ่งขวัญ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 1 และชั้น 2 เลขที่ 99 หมู่ 9ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

หมายเลขโทรสาร 0 5596 1179 หมายเลขโทรศัพท์ 0 5596 1112 – 3 , 1172 – 5 และ 1178

งานพัฒนาสมรรนะบุคลากร 1172 งานส่งเสริมบุคลากร 1112 - 3 งานทุนและการศึกษา 1174

งานอำนวยการ 1178 งานบริหารงานบุคคล 1173

หน่วยบริหารอัตรากำลัง 1173 หน่วยเงินเดือนและค่าตอบแทน 1175

ค้นหาเส้นทางด้วย NU Map

004791
Views Today : 254
Views Yesterday : 89
Views Last 7 days : 1743
Views Last 30 days : 7207
Total views : 32998
Your IP Address : 3.239.11.178